Tentoonstelling Verzamelingen


Nieuw in Museum Het Tramstation te Schipluiden is een tentoonstelling bestaande uit een aantal bijzondere verzamelingen. Zes personen tonen tot begin maart hun collectie.

In de tentoonstelling betreft de volgende onderwerpen: een aantal aparte theepotjes uit Engeland, een selectie Avon parfumflesjes, geurhangers en zeepjes. Avon is voortgekomen uit The California Perfume Company, opgericht in 1886. Een verzameling Nandi’s (houten stieren) uit India, die door kinderen als speelgoed werden gebruikt. De stier Nandi beschermde de god Shiva. Vervolgens is een reeks boeken te zien over Tijl Uilenspiegel, een legende uit Vlaanderen. Verder oude gezelschapspellen, waaronder een flipperkastspel uit 1930. Ten slotte is er een uitstalling van oude weeg- en meetinstrumenten met gewichten uit de periode 1800 tot 1960.

Avon parfumflesjes, geurhangers en zeepjes.

Ook nieuw in het museum is een kleine expositie over de geschiedenis van Sion: klooster, buitenplaats en tuinbouwgebied. De tentoonstelling ‘Ode aan het landschap van Midden-Delfland’, in de nieuwe luifel van het museum, is verlengd. Daarnaast zijn er vaste opstellingen over de WSM, de trekvaart en kasteel Keenenburg.

Nandi’s (houten stieren) uit India.

Bezoekers zijn hartelijk welkom op woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis; de QR-toegangscode wordt gecheckt. In het museum is een looproute uitgezet.

Museum Het Tramstation Open

Museum Het Tramstation in Schipluiden is uitgebreid met de herbouwde luifel. Een sieraad voor het dorp volgens velen. In het museum zijn meerdere tentoonstellingen te zien. Vaste presentaties gaan over kasteel Keenenburg en het Vervoer over water en per rail. Tijdelijke tentoonstellingen zijn: het Trekschuitvervoer en Ode aan het landschap van Midden-Delfland. Het zijn fraaie overzichten.

Museum Het Tramstation met nieuwe luifel.

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden heeft de teksten geleverd voor de nieuwe routekaart  ‘Beleef de Delflandse Trekvaarten’. Deze informatiefolder voor wandelaars, fietsers & vaarlieden is gratis verkrijgbaar in het museum. De openingstijden voor een bezoek aan het Tramstation zijn: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

A.s. zondag is er om drie uur een rondleiding in het museum, waarin het verhaal van het gebouw, een rijksmonument, en de tentoonstellingen wordt verteld. Liefhebbers zijn van harte welkom.

Kom kasteel Keenenburg beleven

De komende zaterdagen t/m 11 september kan men tussen twee en vier uur op drie plaatsen een uniek beeld krijgen van de grootsheid van kasteel Keenenburg.
De Dorpskerk van Schipluiden is van 13.00 tot 16.00 uur opengesteld. Het rijke interieur verraadt de aanwezigheid van de heren en vrouwen van de Keenenburg. Extra te zien zijn vijf loden naamplaten van doodskisten van enige hoofdbewoners van het kasteel.

In de kas, achter restaurant Indigo en grenzend aan de kasteeltuin, is een tentoonstelling te zien van de opgraving van de hoofdtoren van de Keenenburg in 1976. Foto’s tonen de gevonden funderingen en oude tekeningen van het kasteel. De Stichting Beleving kasteel Keenenburg vraagt de bewoners van Schipluiden om mee te denken over de visualisatie en het gebruik van het kasteelterrein.

In Museum Het Tramstation is een vaste opstelling te zien van de maquette van de Keenenburg en van de bodemvondsten. In het museum is momenteel meer te zien. In twee kamers wordt het verhaal verteld van de trekvaartroute tussen Delft en Maasssluis/Vlaardingen. In de nieuw aangebouwde luifel van het tramstation wordt op zes banners een Ode aan Midden-Delfland gebracht. Ze tonen prachtige afbeeldingen van waardevolle landschappen in het gebied.

Het museum en de kas zijn elke zaterdag van 14.00-16.00 uur geopend. In het museum kan men ook op woensdagmiddag terecht. De toegang is kosteloos.

Museum Het Tramstation open

Sinds 5 juni is het museum, met inachtneming van de geldende coronaregels, weer opengesteld. In verband met de bouw van de luifel en enige inpandige wijzigingen is er een tentoonstelling van banners te zien, die het trekvaartvervoer in beeld brengen. Het is een mooi overzicht. De expositie valt samen met de uitgave van de Atlas van Trekvaarten in Zuid-Holland. In dit fraaie boek worden ook de Delflandse trekschuitroutes besproken. Het is voor € 29,95 te koop bij de boekhandels in de regio.

Een tweede tentoonstelling betreft ‘Ode aan Midden-Delfland’. Hierin wordt – eveneens op banners – het landschap van Midden-Delfland met een aantal kroonjuwelen besproken, waaronder de openheid van het gebied, Keen en kooi en de Vlietlanden. Deze tijdelijke tentoonstelling is opgesteld in de nieuwe luifel. Later gaan deze banners reizen langs enige zorginstellingen in de gemeente. Door schaalvergroting in de landbouw, waaronder grondophogingen en nieuwe ontsluitingen, staat het historisch landschap onder druk. De banners tonen de schoonheid van het oude cultuurlandschap van Midden-Delfland.

Inmiddels wordt ook een deel van het interieur van het tramstation geschilderd, wordt het nieuwe toilet ingericht en volgt de herinrichting van de berging en van ons boekendepot. De opening van de nieuwe luifel is op Monumentendag 11 september 2021 gepland. Tegen die tijd is hopelijk ook de omgeving van het tramstation heringericht. De contouren van de nieuwe speeltuin met treinattributen zijn al zichtbaar. De tramrails zullen binnenkort gelegd worden.

De openingstijden van het museum zijn: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Iedereen is welkom.