Oproep voorwerpen trekvaartroute

Museum Het Tramstation in Schipluiden bereidt een tentoonstelling voor over de trekvaartroute tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen. Van 1645 tot circa 1912 was er een geregelde trekvaartdienst tussen de vermelde plaatsen. De trekschuiten werden door een jaagpaard voortgetrokken. Heel lang voeren dagelijks zes schuiten tussen Delft en Maassluis en twee schuiten tussen Delft en Vlaardingen. Naast personen werden in hetzelfde vaartuig ook goederen vervoerd.

Van deze trekvaart getuigen nog onderdelen van het jaagpad, bruggetjes met aflopende leuningen aan de waterkant, de Paardenbrug in Schipluiden en rolpalen, die in bochten de jaaglijn begeleidden. Mogelijk bezitten bewoners in Midden-Delfland nog voorwerpen of afbeeldingen die aan de trekvaartperiode herinneren. Het museum wil ze graag als bruikleen in de komende tentoonstelling opnemen. De expositie over de trekvaart volgt op de tentoonstelling over ‘Het Rijcke Woudt’ en is van eind juni tot eind december 2014 in het museum te zien. Melding van voorwerpen graag naar 0153809191 of p.dejong1@hetnet.nl.

Foto’s gevraagd van Onafhankelijkheidsfeest in 1913

Onafhankelijkheidsfeest 1913

Een van de grootste dorpsfeesten in zowel Den Hoorn als Schipluiden in de vorige eeuw was de viering van de honderdjarige onafhankelijkheid van Nederland in augustus 1913. In beide dorpen duurde het feest twee dagen. Er waren optochten, waarin jongeren en ouderen verkleed optraden, er vonden kinderspelen plaats, volwassenen konden ringsteken, er werd gezongen en gemusiceerd, er waren toespraken, er werd erewijn gedronken en aan het eind was er een groot vuurwerk. In Schipluiden werd op de eerste dag van het feest ook het verbouwde raadhuis in de Dorpsstraat in gebruik genomen. Voor die tijd vergaderde het gemeentebestuur in de woonkamer van de burgemeester. De gemeente Schipluiden telde in 1913, net zoals de gemeente Hof van Delft, waaronder Den Hoorn toen viel, naast een secretaris slechts enkele ambtenaren!

Weken van voorbereiding waren in beide dorpen aan de feestelijkheden vooraf gegaan. Huis aan huis was er vooraf gecollecteerd en ook het gemeentebestuur gaf een bescheiden financiële bijdrage. De feestcomité’s in beide dorpen maakten deel uit van de rijtoer, evenals een aantal fraai geklede jonge dames die de provincies van Nederland voorstelden. De prins van Oranje was in Den Hoorn in de persoon van tuinder Koop duidelijk aanwezig, want Nederland vierde in 1913 de terugkeer van een Oranjevorst na de Franse tijd. In Schipluiden werd Napoleon onder de feestgangers gesignaleerd, evenals een aantal Franse soldaten en zelfs een groepje Russische kozakken. Aan paarden was in dit boerendorp geen gebrek. In Den Hoorn bevatte een boerenkar een schuit met vissers, die de prins in 1813 op het strand van Scheveningen ontvangen hebben. Zelfs het Engelse schip The Warrior was hier groots nagebouwd, waarmee de prins op de eerste dag aan de Hoornsekade aanmeerde. Oranje werd vergezeld door het driemanschap Van Hogendorp, Van der Duyn en Van Limburg Stirum, adellijke heren die de komst van de nieuwe Oranjevorst hadden voorbereid. Jong en oud vermaakten zich op deze dagen uitstekend.

Voor het eerst werden de feestelijkheden ook uitgebreid gefotografeerd. In beide dorpen zijn tientallen foto’s gemaakt, waarvan een klein gedeelte tot nu toe bekend en beschikbaar is. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden verzamelt afbeeldingen voor een tentoonstelling en een publicatie over het herdenkingsfeest in 1913. Families die nog foto’s hebben van het onafhankelijkheidsfeest worden verzocht zich te melden. De afbeeldingen worden gedigitaliseerd en zijn later voor belangstellenden op de website van het tramstation te raadplegen. Aanmelden kan bij henk.groenendaal@schipluiden.net of j.w.moerman@wxs.nl

Het kan ook telefonisch (0153809389) of bij Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2, 2636HN Schipluiden. Wie helpt ons aan fotomateriaal?