Wonen in een Monument

Vanaf 1 oktober 2016 t/m 29 april 2017 vond de expositie ‘Wonen in een monument’ plaats. Het wonen in een monument betekent dat het om een bijzonder pand gaat, vaak met een rijke geschiedenis. Van elk pand is er een korte fotogalerij te bekijken:

bakkerijhoekc keijzershofc mercuriusc
dijkpoldermolenc boerderijmoermanc buitenplaatshodenpijlc
dijkshoornseweg45c hofwoningc rechthuiszouteveenc
schoolhuistwoudtc ouderaadhuisc  

In de tentoonstelling werd niet alleen stilgestaan bij de bouwhistorie, maar ook bij de consequenties van het wonen in een monumentaal pand. Naast oude en nieuwe foto’s van het exterieur waren er ook beelden te zien van het interieur, evenals een aantal relevante objecten. Door de verscheidenheid aan monumenten was het een boeiende tentoonstelling.

Openingstijden van het museum: Woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.