Medische zorg

Dokter Woltering opende de expositie.

Van 13 mei tot eind december 2017 was in Museum Het Tramstation te Schipluiden de tentoonstelling ‘Medische zorg in Schipluiden en Den Hoorn’ te zien. Het museum beschikt over een groot aantal medische voorwerpen, die voor het eerst worden getoond. Naast de bekende huisartsen F.H. Reijnders, K.W. Woltering en A.M. van de Poel wordt er aandacht besteed aan de lokale chirurgijnen, een vroedvrouw uit de achttiende eeuw en enkele wijkverpleegkundigen.

Uitvinder Reijnders

Tekening uit het 3D film patent.

Al in 1922 bestudeerde Reijnders het ‘diepte-zien’. In 1937 maakte hij de eerste Nederlandse stereoscopische filmopnamen. In 1941 vroeg hij patent aan, dat in 1944 in Nederland werd verleend en later ook in andere landen. Samen met F.A. Weber en later met hulp van F.L. Bicker heeft Reijnders sinds 1946 geprobeerd zijn systeem te commercialiseren. Deze films zijn in de periode 1938-1948 opgenomen om daadwerkelijk te laten zien dat met het Veri-Vision systeem in alle situaties een goede stereoscopische film gemaakt kan worden.

De 3D foto’s en films (op youtube.com) kunnen hieronder worden bekeken met een speciaal rood-cyaan brilletje (vraag de suppoost in het museum). Maak de film beeldvullend met het vierkantje rechts-onderaan.

Eerste Nederlandse 3D Veri-Vision film met o.a. Schipluiden, Schiphol, Te Werve Rijswijk met Fanny Blankers-Koen en strandtaferelen (1938-1948)

VeriVision camera opstelling voor 3D film uit 1947

Inhuldiging koningin Juliana 1948

3D foto’s van Reijnders

In het fotoarchief van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden bevinden zich enkele zwart-wit foto’s die dokter Reijnders maakte om het 3D effect ervan te demonstreren. Met behulp van het programma StereoPhotoMaker (internet) zijn deze twee-aan-twee gecombineerd tot anaglyph-foto’s (rood-cyaan).
Klik op deze klik om deze 3D foto’s te bekijken.

Componist Reijnders

In de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan dokter Reijnders als componist en zijn er enkele composities te zien. Frans Reijnders componeerde ook de Eerste Vliegeniersmars, die hij in Nijmegen op 24 juni 1976 nog eens op de piano speelde (heel even horen we ook zijn stem):

      EersteVliegersmarsFrenskeReijndersPianosolo

De Kapel der Koninklijke Luchtmacht speelde deze mars toen voor de eerste keer, een arrangement van Willy Houtvast:

      EersteVliegersmarsFrenskeReijndersLuchtmachtkapel

Schipluiden door het oog van de dokter Woltering

Huisarts K.W. Woltering filmde tussen 1973 en 1976 het oude dorp Schipluiden en de agrarische omgeving op onnavolgbare wijze. De varkens en biggen van zijn buurman boer Arkesteijn hadden zijn speciale interesse. Ook was hij geïntrigeerd door de bouw van de nieuwe wijk Bijsterveld. De film wordt afgesloten met de viering van Koninginnedag 1976 met muziekvereniging Sint Caecilia in vol ornaat.

Openingstijden

Het museum is geopend op woensdag, zaterdag, de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Daarnaast op de Midden-Delfland Dagen (juni) en het Monumentenweekend (september) van 11.00-17.00 uur. Toegang gratis.