De zuivelproductie in Midden-Delfland, toen en nu

Over het melken, de boter- en kaasbereiding, het vervoer en de verkoop van deze producten.
Overzicht van de tentoonstelling.

De DAF uit 1962, die het laatste melkvervoer in de regio verzorgde, was bij de opening van de tentoonstelling op 1 september betrokken. Een lid van de vijfde generatie van het transportbedrijf Van den Berg (een jonge vrouw) was de chauffeur. Enkele zuivelproducenten uit Midden-Delfland doneerden de kaashapjes. De laatste, nog levende melkslijter Jan van Dijk uit Schipluiden sneed bij de opening de kaas.

De DAF uit 1962, die het laatste melkvervoer in de regio verzorgde. Foto Henk Groenendaal

In de tentoonstelling wordt de zuivelproductie heel breed belicht, van koe tot eindproduct. Reeds in de Middeleeuwen waren de Woudtse boter en de Harnaschkazen beroemd. Afnemers waren het grafelijk hof, grote kloosters en zelfs steden in de Zuidelijke Nederlanden. Deze internationale belangstelling bestond in de twintigste eeuw nog steeds. De boter van Ammerlaan en Van den Berg (ook hofleverancier) ging zelfs naar Nederland-Indië.

Overzicht van een deel van de tentoonstelling. Foto Henk Groenendaal.

In de expositie wordt aandacht besteed aan de productie van zuivel op de boerderij. Er zijn hulpmiddelen te zien, zoals een oude kaaspers en karntonnen. Besproken en getoond worden de melkslijters in Den Hoorn en Schipluiden, de boter- en kaashandelaren en de melkvervoerders, zoals Van Adrichem en Van den Berg. Ook de huidige producenten van zuivelproducten in Midden-Delfland krijgen in de tentoonstelling een ruim podium. Zij trekken de lijn door naar de toekomst.

De expositie duurt van 2 sept. 2023 – 2 april 2024. Openingstijden van het museum: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. In het komende Monumentenweekend (9 en 10 september) is het museum open van 11.00-17.00 uur.

Extra aandacht voor kasteel Keenenburg in Museum Het Tramstation

In het kader van de Museumweek leidt Jacques Moerman op zaterdag 1 april en zondag 2 april vanaf 15.00 uur bezoekers rond in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden.

Naast de vaste collectie in de Keenenburgkamer wordt in het museum momenteel ook de relatie van het kasteel met het water in beeld gebracht. In een aparte brochure worden twaalf aspecten van deze bijzondere band besproken. De Keenenburg had meerdere bruggen, een waterput, een overdekt schuitenhuis en een windas, waarmee scheepjes over de Singel werden gehaald. De heer van Keenenburg was naast de stad Delft de belangrijkste financier van de trekvaartroute, die in 1645 tussen Delft en Maassluis in gebruik werd genomen.

In de wachtkamer van het museum zijn nog nooit eerder getoonde vondsten van het kasteel te zien. Vrijwilligers, die het archeologische materiaal hebben uitgezocht en bewerkt, tonen in aparte vitrines het leer van schoenen, aansprekend botmateriaal, metalen voorwerpen, pijpenkoppen, uniek glaswerk en Delfts blauw.

Belangstellenden zijn a.s. zaterdag en zondag hartelijk welkom. De toegang is kosteloos. Een vrijwillige bijdrage voor het museum wordt op prijs gesteld.

Dubbeltentoonstelling kasteel Keenenburg

Dubbeltentoonstelling ‘Relatie van de Keenenburg met het water en een kijk op de bewerkte vondsten van dit kasteel’ van 2 februari t/m eind juli 2023.

De tentoonstelling in Museum Het Tramstation is op 2 februari 2023 geopend door Melanie Oderwald-Ruijsbroek, wethouder van Cultuur van de gemeente Midden-Delfland.

In zes banners wordt in het museum dit aspect in beeld gebracht en toegelicht. Deze presentatie valt samen met een blik op de bewerking van de vondsten van het kasteel door een vaste groep vrijwilligers. Voor het eerst worden van de Keenenburg belangrijke delen van de collectie leer, bot en metaal getoond, aangevuld met glaswerk, aardewerk, tabakspijpen en aansprekend beeldmateriaal. De vrijwilligers hebben zelf de vitrines ingericht, waardoor de uitstalling zeer gevarieerd is geworden.

Vorig jaar verscheen in het Historisch Jaarboek Schipluiden en in een aparte brochure een artikel over de band van de Keenenburg – een echte waterburcht – met het water. Deze is als syllabus bij deze tentoonstelling verkrijgbaar voor vijf euro.

Openingstijden van Museum Het Tramstation: woensdag, zaterdag en eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. De toegang is gratis. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.