Expo Kerkenpaden open op Koningsdag

Op Koningsdag is Museum Het Tramstation te Schipluiden open van 11.00-17.00 uur.

Hier is een expositie te zien over de Kerkenpaden van Midden-Delfland.
Kerkenpaden door de polder hebben een oude oorsprong. Vanaf de Late Middeleeuwen functioneerden ze als de kortste route naar kerk en school. In Midden-Delfland kan een aantal kerkenpaden nog steeds gelopen worden, zoals het Doelpad, het Kralingerpad, de Tanthofkade en de Voddijk. Het laatste alleen buiten het broedseizoen van de weidevogels. Met beelden en teksten wordt in de tentoonstelling de geschiedenis van de kerkenpaden belicht. Ook zijn er verhalen van ouderen die deze paden als kind hebben gelopen.

Expo Kerkenpaden extra open

Tijdens het Museumweekend op 16 en 17 april is Museum Het Tramstation aan de Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden extra open van 11.00 tot 17.00 uur. Bovendien is expositie verlengd tot eind augustus 2016.

In het museum is een tentoonstelling te zien over de ‘Kerkenpaden van Midden-Delfland’. Zes oude polderpaden worden met kaarten en foto’s in beeld gebracht. Vanaf de Middeleeuwen waren kerkenpaden de kortste routes naar kerk en school. Sommige paden, zoals het Doelpad in Maasland en de Voddijk in Schipluiden, zijn nu recreatieve natuurpaden in het open landschap van Midden-Delfland. Uitgebreid wordt in de tentoonstelling de Tanthofkade getoond, een kade die meer dan acht eeuwen oud is. Kinderen van Abtswoude volgden deze kade tot het midden van de vorige eeuw naar de school in Den Hoorn en Schipluiden.

De toegang tot het museum is vrij.

Opening tentoonstelling Kerkenpaden in Midden-Delfland

expositiekerkenpadengeopendOp vrijdag 11 december opende wethouder Govert van Oord een nieuwe tentoonstelling in Museum Het Tramstation te Schipluiden. In het komende half jaar staan de Kerkenpaden in Midden-Delfland in het museum centraal. Kerkenpaden vormden vanaf de Middeleeuwen de kortste verbinding naar de kerk of de school. Zo liepen de kinderen van de Noordhoorn bij Sion door de Woudse Polder naar ’t Woudt. De kerken van ’t Woudt en Schipluiden waren verbonden door de Voddijk. Kerkgangers uit Abtswoude gebruikten de Tanthofkade om de kerken van Den Hoorn, Hodenpijl en Schipluiden te bereiken. Door de Kerkpolder liepen diverse paden. Bekende kerkenpaden in Maasland zijn nog altijd het Doelpad en het Dijkpolderpad. Via het Kralingerpolderpad kon in het verleden de kerk van De Lier bereikt worden. Jacques Moerman leidde als voorzitter van het museum de opening van de tentoonstelling in met enkele teksten van Maarten ’t Hart en Annie van Zwarte Wout, die beiden over het Doelpad hebben geschreven. Vanuit de Duifpolder moesten de kinderen tot in het midden van de vorige eeuw een uur lopen naar de school in Maasland. Naast de kerkenpaden, die op fraaie banners worden belicht, wordt in de tentoonstelling ook aandacht besteed aan de kerken, de scholen, de dieren in de polder en het waterschapsbestuur. Het is een heel afwisselende expositie geworden met prachtig oud- en nieuw beeldmateriaal en toepasselijke attributen. Wethouder Van Oord verwees in zijn openingstoespraak naar het bijbels gebruik van het woord ‘pad’. Met het nemen van een overstap op een hekje uit de route van een kerkenpad opende hij de tentoonstelling (zie foto).

De openingstijden van het museum zijn woensdag (vanaf 1 april), zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. De toegang is gratis. De expositie is verlengd tot eind augustus 2016.

Geschiedenis beleven in Het Tramstation

Museum Het Tramstation Schipluiden en de Historische Vereniging Oud-Schipluiden hebben het plan opgevat nog meer te gaan doen met digitale technieken. De afgelopen jaren zijn vrijwel alle foto’s, prenten en schilderijen gedigitaliseerd. Het is de bedoeling dat dit materiaal binnenkort interactief in het museum te bekijken is. Een tweede digitaal project is de ‘Groeikaart van het Westland’ (het gebied dat wordt bepaald door de gemeenten Westland en Midden-Delfland en de dorpskernen Hoek van Holland en Loosduinen). Het is een gezamenlijk project van de historische werkgroepen en verenigingen in dit gebied en bestaat uit twee delen. Het eerste is een animatiefilm die het ontstaan van het Westland in beeld brengt. Het tweede is een interactieve website over ‘het Westland’ waarbij op de historische kaarten veel historische informatie beschikbaar komt voor een breed publiek. Den Haag heeft al zo’n website, nl. de Haagsche Kaart (www.haagsekaart.nl).

ExpokerkenpadenLoswaldeBonnenOm bovenstaande ambities te kunnen verwezenlijken is een vernieuwing en uitbreiding van de computerapparatuur van het Tramstation gewenst. De huidige computers met Windows Vista zijn inmiddels ver ‘over de tijd’ en een nieuwe computer met aanraakbeeldscherm is nodig in het museum. Tijdens de opening van de expositie over de kerkenpaden in Midden-Delfland op 11 december j.l. maakte Hen Keijzer van Stichting Loswal De Bonnen bekend dat de aanvraag voor een donatie voor aanschaf van computerapparatuur was gehonoreerd. Henk Groenendaal van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden mocht uit handen van Hen Keijzer deze toezegging ontvangen. Hiermee kan de Historische Vereniging Oud-Schipluiden aan de slag om Museum Het Tramstation nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers en hen de geschiedenis van Schipluiden en Midden-Delfland in beeld te laten beleven.