Kom kasteel Keenenburg beleven

De komende zaterdagen t/m 11 september kan men tussen twee en vier uur op drie plaatsen een uniek beeld krijgen van de grootsheid van kasteel Keenenburg.
De Dorpskerk van Schipluiden is van 13.00 tot 16.00 uur opengesteld. Het rijke interieur verraadt de aanwezigheid van de heren en vrouwen van de Keenenburg. Extra te zien zijn vijf loden naamplaten van doodskisten van enige hoofdbewoners van het kasteel.

In de kas, achter restaurant Indigo en grenzend aan de kasteeltuin, is een tentoonstelling te zien van de opgraving van de hoofdtoren van de Keenenburg in 1976. Foto’s tonen de gevonden funderingen en oude tekeningen van het kasteel. De Stichting Beleving kasteel Keenenburg vraagt de bewoners van Schipluiden om mee te denken over de visualisatie en het gebruik van het kasteelterrein.

In Museum Het Tramstation is een vaste opstelling te zien van de maquette van de Keenenburg en van de bodemvondsten. In het museum is momenteel meer te zien. In twee kamers wordt het verhaal verteld van de trekvaartroute tussen Delft en Maasssluis/Vlaardingen. In de nieuw aangebouwde luifel van het tramstation wordt op zes banners een Ode aan Midden-Delfland gebracht. Ze tonen prachtige afbeeldingen van waardevolle landschappen in het gebied.

Het museum en de kas zijn elke zaterdag van 14.00-16.00 uur geopend. In het museum kan men ook op woensdagmiddag terecht. De toegang is kosteloos.

Museum Het Tramstation open

Sinds 5 juni is het museum, met inachtneming van de geldende coronaregels, weer opengesteld. In verband met de bouw van de luifel en enige inpandige wijzigingen is er een tentoonstelling van banners te zien, die het trekvaartvervoer in beeld brengen. Het is een mooi overzicht. De expositie valt samen met de uitgave van de Atlas van Trekvaarten in Zuid-Holland. In dit fraaie boek worden ook de Delflandse trekschuitroutes besproken. Het is voor € 29,95 te koop bij de boekhandels in de regio.

Een tweede tentoonstelling betreft ‘Ode aan Midden-Delfland’. Hierin wordt – eveneens op banners – het landschap van Midden-Delfland met een aantal kroonjuwelen besproken, waaronder de openheid van het gebied, Keen en kooi en de Vlietlanden. Deze tijdelijke tentoonstelling is opgesteld in de nieuwe luifel. Later gaan deze banners reizen langs enige zorginstellingen in de gemeente. Door schaalvergroting in de landbouw, waaronder grondophogingen en nieuwe ontsluitingen, staat het historisch landschap onder druk. De banners tonen de schoonheid van het oude cultuurlandschap van Midden-Delfland.

Inmiddels wordt ook een deel van het interieur van het tramstation geschilderd, wordt het nieuwe toilet ingericht en volgt de herinrichting van de berging en van ons boekendepot. De opening van de nieuwe luifel is op Monumentendag 11 september 2021 gepland. Tegen die tijd is hopelijk ook de omgeving van het tramstation heringericht. De contouren van de nieuwe speeltuin met treinattributen zijn al zichtbaar. De tramrails zullen binnenkort gelegd worden.

De openingstijden van het museum zijn: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Iedereen is welkom.

Museum Het Tramstation weer open

Op zaterdag 5 juni gaat Museum Het Tramstation weer open. Ook zondag 6 juni is het museum te bezoeken. De openingstijden zijn van 14.00-16.00 uur. We hanteren de laatste coronaregels. In het museum is een kleine tentoonstelling te zien over de vaarroutes in de regio, waaronder die van de trekvaartdiensten.  Vanaf 19 juni wordt er middels een zestal banners een ‘Ode aan Midden-Delfland’ gegeven. Ook kan er kennis genomen worden van de aanbouw van de luifel van het tramstation.