Oproep voorwerpen trekvaartroute

Museum Het Tramstation in Schipluiden bereidt een tentoonstelling voor over de trekvaartroute tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen. Van 1645 tot circa 1912 was er een geregelde trekvaartdienst tussen de vermelde plaatsen. De trekschuiten werden door een jaagpaard voortgetrokken. Heel lang voeren dagelijks zes schuiten tussen Delft en Maassluis en twee schuiten tussen Delft en Vlaardingen. Naast personen werden in hetzelfde vaartuig ook goederen vervoerd.

Van deze trekvaart getuigen nog onderdelen van het jaagpad, bruggetjes met aflopende leuningen aan de waterkant, de Paardenbrug in Schipluiden en rolpalen, die in bochten de jaaglijn begeleidden. Mogelijk bezitten bewoners in Midden-Delfland nog voorwerpen of afbeeldingen die aan de trekvaartperiode herinneren. Het museum wil ze graag als bruikleen in de komende tentoonstelling opnemen. De expositie over de trekvaart volgt op de tentoonstelling over ‘Het Rijcke Woudt’ en is van eind juni tot eind december 2014 in het museum te zien. Melding van voorwerpen graag naar 0153809191 of p.dejong1@hetnet.nl.