Alles van de dichter Poot

Hubert Korneliszoon Poot

In Museum Het Tramstation is momenteel een boekenexpositie te zien. Op zondag 4 maart is het museum van 14.00-16.00 uur extra geopend. Vanaf 14.30 uur wordt een bijzondere boekenverzameling van en over de dichter Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733) getoond en besproken. In zijn tijd was de dichtende boer Poot een beroemd man in Nederland. Zijn dichtbundels werden door veel liefhebbers aangeschaft. De dichter schreef een groot aantal gelegenheidsgedichten. Omdat hij goed met taal kon omgaan, werd hij door de Delftse boekdrukker Reinier Boitet aangezocht om de uitgave van het werk van andere dichters te verzorgen. Aan het eind van zijn leven herschreef Poot ‘Het Groot Werelttooneel’, drie boeken over de betekenis van allerlei zinnebeelden. Door de opdrachten werd hij de eerste broodschrijver in Nederland. Na zijn dood is zijn werk nog regelmatig uitgegeven. Tenminste twee proefschriften zijn over Poot en zijn gedichten verschenen. Recentelijk is nog een nieuwe biografie en een bloemlezing uitgegeven.

De dichter is geboren in Abtswoude en bezocht de school en de kerk in het dorp Schipluiden. De plaatselijke rederijkers zetten hem reeds vroeg in zijn jeugd op het spoor van de dichtkunst. In een aantal gedichten bezingt hij op fraaie wijze het landschap van Midden-Delfland. De presentatie op zondag 4 maart is kosteloos.

Over boeken en boekbinden

Op zondag 5 februari is Museum Het Tramstation te Schipluiden van 14.00 tot 16.00 uur geopend. Hier is een persoonlijke keuze uit het boekenbezit van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden te zien, gemaakt door de bibliothecaris Oc Spinnewijn. De vaste boekbinder van het museum, Jan Mooijman, geeft op die zondag vanaf 14.30 uur een demonstratie van zijn ambachtelijk werk. Ook zal hij een aantal bijzondere resultaten tonen.

Op woensdagavond 8 februari bespreken acht leden van Oud-Schipluiden in het Anker achter de Dorpskerk, Dorpsstraat 3 te Schipluiden een boek dat van belang is voor de streekgeschiedenis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Later op de avond wordt de boekententoonstelling in het museum bezocht. Belangstellenden zijn voor beide activiteiten hartelijk welkom.

Tentoonstelling ‘Boeken uit eigen bezit’

Expositie: Boeken uit eigen bezit

De nieuwe tentoonstelling in Museum Het Tramstation in Schipluiden is getiteld ‘Boeken uit eigen bezit’. In de tentoonstelling zijn karakteristieke boeken uit de bibliotheek van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden in verschillende thema’s uitgestald. De Franse ondertitel ‘Livres d’Oc’ verwijst naar Oc Spinnewijn, die jarenlang de organisatie van de bibliotheek van de vereniging onder zijn hoede heeft. Octaaf, zijn volledige voornaam, heeft een voorliefde voor Frankrijk en heeft ook een aantal van zijn eigen boeken (in het Frans natuurlijk) aan de tentoonstelling bijgedragen (de overige  boeken zijn gewoon in het Nederlands).

Tijdens de officiële opening op 8 december kon een aantal  genodigden alvast kennisnemen van de bonte verzameling van boeken die  Midden-Delfland, en speciaal Schipluiden en Den Hoorn, kenmerken. Straatnamen  in Schipluiden en Den Hoorn vormen een leidraad naar de verschillende thema’s, zoals Hubert Kornelis Pootplein, Abtswoude, Dr. F.H. Reijnderslaan, Keenenburgweg,  Princes Beatrixstraat, Koningin Emmalaan, Burgemeester van Gentsingel en meer. Een vitrine is ingericht met de gereedschappen en attributen van de traditionele boekbinder.

De tentoonstelling duurt tot 7 april 2012 en is te bezoeken op zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Een afspraak maken kan ook. Zie daarvoor www.tramstationschipluiden.nl.