Foto’s van pleetjes gezocht

  

Pleetjes Gezocht - Museum Het Tramstation
Pleetjes Gezocht voor de volgende tentoonstelling

7 juni 2010. Na de huidige oorlogstentoonstelling zal in het Museum Het Tramstation te Schipluiden een expositie te zien zijn over het toiletgebeuren. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw waren er op de tuinderijen in Midden-Delfland boven de sloten vaak houten pleetjes te zien. Ook bezaten nog veel huishoudens buiten de woning een toilet. Dergelijke kakhuizen vinden we nu hoofdzakelijk in openluchtmusea. Vroeger hoorden ze bij het dagelijks leven en kwamen ze bij arm en rijk voor. Naast de hoofdtoren van het kasteel Keenenburg is op een afbeelding uit 1646 een houten privaat te zien. In het dorp Overschie stonden er twee langs de Schie. In de jaren twintig van de vorige eeuw bevond zich voor café De Vergulde Valck nog een gietijzeren urinoir. 

De kennis rond hygiëne was in de negentiende eeuw niet sterk ontwikkeld. Oude foto’s laten zien dat op korte afstand van pleetjes boven de sloot het melkgerei werd gereinigd en de peen werd gewassen. Ziektes, zoals cholera en tyfus, kwamen toen in Midden-Delfland veelvuldig voor. In 1908 brak er op de openbare school in Schipluiden, die een wc boven een aangrenzende sloot had, dysenterie uit. Pas in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw werd in het dorp Schipluiden de eerste ondergrondse riolering aangelegd. 

Hoewel dus heel lang buitentoiletten in onze regio in gebruik zijn gebleven, missen we hiervan duidelijke afbeeldingen. De lezers van De Schakel Midden-Delfland roepen we op om fotomateriaal voor een tentoonstelling over dit onderwerp beschikbaar te stellen.  

Reacties zijn welkom via deze website: klik hier, telefoon 015-3809389 of Museum het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN Schipluiden. 

Canadezen gezocht

Colin Henderson Smith

In het Museum Het Tramstation te Schipluiden is momenteel de tentoonstelling ‘De oorlog dichtbij’ te zien. De titel geeft aan dat er een beeld wordt gegeven van de beleving van de oorlog in en om Schipluiden. Op de eerste oorlogsdag vond een bombardement plaats op Den Hoorn, enkele dagen later marcheerde een Duitse troepenmacht via Den Hoorn en Schipluiden richting Overschie. Vliegtuigen maakten noodlandingen en er vielen de eerste slachtoffers. Mede dankzij de dagboeken van Kees Tetteroo en Jan Hosman zijn we goed geïnformeerd over de oorlog. Helaas is er over de bevrijding veel minder informatie beschikbaar. Het enige wat we weten is dat op 8 mei 1945 de eerste Canadezen in Schipluiden arriveerden. De commandant werd door burgemeester Van Gent in het gemeentehuis ontvangen. Er is een foto bekend van Schipluidenaren en enkele Canadezen voor het bordes van het gemeentehuis. De familie Van Gent bewaart de bijgevoegde afbeelding van de commandant in burger. Zijn naam is Colin Henderson Smith. Hij was kapitein en bevelhebber van de eenheid die na de oorlog enige dagen in Schipluiden gelegerd was. De Canadezen waren ingekwartierd in de Gereformeerde school aan de Keenenburgweg. De commandant logeerde bij de familie Van Gent. Op 9 mei 1945 vierde het hele dorp feest met de Canadezen. Hiervan zijn tot op heden geen afbeeldingen bekend. Het Museum Het Tramstation roept bewoners uit Den Hoorn en Schipluiden op om eventuele foto’s van de bevrijding en het feest tijdelijk voor reproductie ter beschikking te stellen (tel. 0153809389). Het materiaal wordt dan alsnog in de huidige oorlogsexpositie opgenomen. Openingstijden museum: woensdag-, zaterdag- en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

De Oorlog Dichtbij – mei 1940 – mei 1945

De tentoonstelling “De Oorlog Dichtbij” in Museum Het Tramstation is voornamelijk ingericht in de Wachtkamer en de Stationskamer van Het Tramstation. Maar ook de keuken is dit keer bij het thema betrokken (de WSM verzameling is tijdelijk ingepakt). Zoals de titel al aangeeft is vooral aandacht voor het oorlogsgebeuren dichtbij en de beleving daarvan door de inwoners van de gemeente Schipluiden. In een aantal blokjes worden verschillende aspecten behandeld van de bezetting tot en met de bevrijding. Naast veel fotomateriaal en teksten is er een groot aantal originele voorwerpen en documenten te bekijken. 
De tentoonstelling duurt tot en met 26 september 2010.

Verschillende publicaties over de oorlog en bevrijding zijn te koop bij het museum, waaronder de syllabus “50 Jaar Bevrijd”, een overdruk van de syllabus uit 1995 en het “Oorlogsdagboek” van Kees Tetteroo.

De twee andere oorlogstentoonstellingen worden gehouden in Museum De Schilpen, Maasland, en Museum De Timmerwerf, De Lier.