Canadezen gezocht

Colin Henderson Smith

In het Museum Het Tramstation te Schipluiden is momenteel de tentoonstelling ‘De oorlog dichtbij’ te zien. De titel geeft aan dat er een beeld wordt gegeven van de beleving van de oorlog in en om Schipluiden. Op de eerste oorlogsdag vond een bombardement plaats op Den Hoorn, enkele dagen later marcheerde een Duitse troepenmacht via Den Hoorn en Schipluiden richting Overschie. Vliegtuigen maakten noodlandingen en er vielen de eerste slachtoffers. Mede dankzij de dagboeken van Kees Tetteroo en Jan Hosman zijn we goed geïnformeerd over de oorlog. Helaas is er over de bevrijding veel minder informatie beschikbaar. Het enige wat we weten is dat op 8 mei 1945 de eerste Canadezen in Schipluiden arriveerden. De commandant werd door burgemeester Van Gent in het gemeentehuis ontvangen. Er is een foto bekend van Schipluidenaren en enkele Canadezen voor het bordes van het gemeentehuis. De familie Van Gent bewaart de bijgevoegde afbeelding van de commandant in burger. Zijn naam is Colin Henderson Smith. Hij was kapitein en bevelhebber van de eenheid die na de oorlog enige dagen in Schipluiden gelegerd was. De Canadezen waren ingekwartierd in de Gereformeerde school aan de Keenenburgweg. De commandant logeerde bij de familie Van Gent. Op 9 mei 1945 vierde het hele dorp feest met de Canadezen. Hiervan zijn tot op heden geen afbeeldingen bekend. Het Museum Het Tramstation roept bewoners uit Den Hoorn en Schipluiden op om eventuele foto’s van de bevrijding en het feest tijdelijk voor reproductie ter beschikking te stellen (tel. 0153809389). Het materiaal wordt dan alsnog in de huidige oorlogsexpositie opgenomen. Openingstijden museum: woensdag-, zaterdag- en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

De Oorlog Dichtbij – mei 1940 – mei 1945

De tentoonstelling “De Oorlog Dichtbij” in Museum Het Tramstation is voornamelijk ingericht in de Wachtkamer en de Stationskamer van Het Tramstation. Maar ook de keuken is dit keer bij het thema betrokken (de WSM verzameling is tijdelijk ingepakt). Zoals de titel al aangeeft is vooral aandacht voor het oorlogsgebeuren dichtbij en de beleving daarvan door de inwoners van de gemeente Schipluiden. In een aantal blokjes worden verschillende aspecten behandeld van de bezetting tot en met de bevrijding. Naast veel fotomateriaal en teksten is er een groot aantal originele voorwerpen en documenten te bekijken. 
De tentoonstelling duurt tot en met 26 september 2010.

Verschillende publicaties over de oorlog en bevrijding zijn te koop bij het museum, waaronder de syllabus “50 Jaar Bevrijd”, een overdruk van de syllabus uit 1995 en het “Oorlogsdagboek” van Kees Tetteroo.

De twee andere oorlogstentoonstellingen worden gehouden in Museum De Schilpen, Maasland, en Museum De Timmerwerf, De Lier.