Presentatie over het latrinair gebeuren in vroeger tijden

Tijdens de openstelling van het Museum Het Tramstation te Schipluiden op zondagmiddag 6 maart van 14.00-16.00 uur zal Jacques Moerman vanaf half drie een presentatie houden over het latrinair gebeuren in vroeger tijden.

Beelden van kakhuizen zijn veelvuldig te zien op schilderijen van Nederlandse en Vlaamse schilders. Ook tijdens reizen in het buitenland zijn veel opvallende toiletgelegenheden gefotografeerd. Ten slotte wordt stilgestaan bij de privaten in de regio. Bijna alle tuinders hadden tot het midden van de vorige eeuw nog toiletjes boven de sloot. Ziektes als cholera, tyfus en dysenterie kwamen in Midden-Delfland rond 1900 nog regelmatig voor.

In het museum is een uitgebreide expositie over dit onderwerp te zien. De toegang is, ook aanstaande zondag, gratis.

Over kakhuizen en pispotten

Op zondag 2 januari is het Museum Het Tramstation van 14.00-16.00 uur extra geopend (zaterdag 1 januari gesloten). Hier is een expositie te zien over het latrinair gebeuren. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw had vrijwel elke tuinder in Den Hoorn boven de sloot een eigen privaat. Ook de openbare school aan de Boomgaardslaan in Schipluiden had in het begin van de twintigste eeuw een WC boven de sloot. Een aanbraak van difteritis in 1908 bevestigt de onhygiënische toestanden in de dorpen. Terwijl in de stad allang een tonnendienst werkte, stonden de kakhuizen in Midden-Delfland nog in open verbinding met de sloten. In de tentoonstelling worden naast veel afbeeldingen ook kakstoelen en pispotten uit de vijftiende tot de twintigste eeuw getoond.

Het is een interessante en leerzame expositie over een alledaags onderwerp.

‘t Gemak dient de mens

9 oktober 2010. Met een oorverdovend geluid uit de enorme ratel draaide Henk Kroon de nieuwe tentoonstelling “‘t Gemak dient de mens” in museum Het Tramstation open. Deze ratel werd vroeger in Vlaardingen gebruikt om te vertellen dat de tonnenboer er aan kwam. De tentoonstelling geeft een overzicht van het latrinair gebeuren door de eeuwen heen. Veel foto’s en afbeeldingen, ook uit de directe omgeving, en aangevuld met voorwerpen illustreren wat er vroeger bij kwam kijken als men ‘naar het toilet’ ging.

't Gemak dient de mens
‘t Gemak dient de mens in museum Het Tramstation
Openingstijden: zaterdag en de 1ste zondag van de maand 14.00-16.00 uur; toegang: gratis (eigen bijdrage).
Bij de tentoonstelling is een syllabus verkrijgbaar.
De tentoonstelling duurt van 9 oktober 2010 t/m 3 april 2011.

De oorlog dichtbij

Op zaterdag 25 september is de gelijknamige expositie, die vooral over Schipluiden en Den Hoorn gaat, voor het laatst in Museum Het Tramstation te zien. Bezoekers zijn lovend over de grote hoeveelheid materiaal. Beelden, teksten en voorwerpen brengen de oorlog heel dichtbij, zoals de meidagen van 1940 in Den Hoorn, de noodlandingen van Duitse en geallieerde vliegtuigen, de onderduikers, de inundaties, de arbeidsinzet, de rol van de burgemeester en de gedwongen sloop van woningen. Aangrijpend is ook de voedselvoorziening in de laatste oorlogswinter. Lijsten van namen laten zien welke kinderen bij welke families mochten komen eten. Uiteindelijk was de bevrijding voor iedereen een opluchting. In Schipluiden en Den Hoorn werd tot in de maand augustus 1945 feest gevierd.

Na 25 september is het museum twee weken dicht in verband met de opbouw van de tentoonstelling ’t Gemak dient de mens. Het latrinair gebeuren in Schipluiden en omgeving. Deze expositie wordt op 9 oktober om 16.00 uur geopend.