Museum Het Tramstation weer open

Op zaterdag 5 juni gaat Museum Het Tramstation weer open. Ook zondag 6 juni is het museum te bezoeken. De openingstijden zijn van 14.00-16.00 uur. We hanteren de laatste coronaregels. In het museum is een kleine tentoonstelling te zien over de vaarroutes in de regio, waaronder die van de trekvaartdiensten.  Vanaf 19 juni wordt er middels een zestal banners een ‘Ode aan Midden-Delfland’ gegeven. Ook kan er kennis genomen worden van de aanbouw van de luifel van het tramstation.

Museum Het Tramstation in Schipluiden open

De tentoonstelling ‘75 jaar Bevrijding. Oorlogsverhalen en oorlogsattributen’ is verlengd tot het einde van dit jaar.

Een nieuw recent verkregen attribuut is een zak cement, afkomstig uit een sloot bij de Algemene Begraafplaats in Schipluiden. In het laatste oorlogsjaar heeft het lokale verzet een groot aantal cementzakken in het water gedumpt. Dit was geen gelukkige actie, omdat de Duitsers dit direct opmerkten. Er moesten nieuwe zakken cement komen en er werd een geldbedrag gevorderd. Als aan deze eisen niet voldaan werd, zou een deel van het dorp Schipluiden in brand worden gestoken… Het is slechts één van de vele oorlogsverhalen in het Museum. Daarnaast is een groot aantal originele oorlogsattributen te zien. Het is een boeiende tentoonstelling.

De openingstijden zijn woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. In het Museum gelden de coronaregels.