Landschapsbiografieën van Midden-Delfland

Opvallende kijkjes op het landschap in het verleden en heden, met ook een blik op de toekomst TU Delft i.s.m. Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

De expositie bestaat uit ontwerpen en landschapswerkstukken van 45 internationale studenten van de Technische Universiteit Delft. Zij volgden dit jaar de mastertrack Landschap Architectuur van de Faculteit Bouwkunde. De studenten hebben negen weken Midden-Delfland bestudeerd.

De studenten maakten een ‘landschapsbiografie’. Deze analyseert het verhaal hoe en waarom mensen hun omliggende landschap in het verleden steeds hebben veranderd. De veranderingen in het landschap vormen de basis van het verhaal en de mensen die het landschap veranderden zijn de auteurs. Het (historisch) gebruik en de betekenis van het landschap worden op deze wijze onderzocht en gevisualiseerd. De verhalen die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn door de studenten verbeeld in een ‘object’ waarin erfgoed een leidend motief vormt.

De tentoonstelling duurt nog tot half januari 2023.

Stationskamer wordt Vervoerskamer

In Museum Het Tramstation werd lange tijd alleen aandacht besteed aan het vervoer per trein of tram. Dit ligt ook voor de hand, want het tramstation is vanaf 1912 tot 1968 in gebruik geweest bij de Westlandsche Stroomtram Maatschappij (WSM). Vanaf heden wordt er in de Stationskamer ook aandacht besteed aan het vervoer, dat aan het transport per rail vooraf is gegaan. Vanaf 1645 tot 1870 voer zesmaal per dag een trekschuit tussen Delft en Maassluis en tweemaal tussen Delft en Vlaardingen. Ook was er nog vervoer van visschuiten, zandschuiten en lokale bodeschippers.

Schipluiden was een echte passageplaats. Vanaf 1850 tot 1950 bloeide het dorp vanwege de aanwezigheid van een flink aantal lokale vrachtvaarders. Het is dus logisch om ook aan deze vorm van vervoer in het museum aandacht te besteden. Dankzij financiële steun van de Provinciale Erfgoedtafel Trekvaarten kon de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een aantal originele stukken aanschaffen, zoals een model van een trekschuit, een reglement uit 1715 voor de trekschuitschippers, een kaartje uit ca. 1750 met de regionale trekschuitverbindingen en oude afbeeldingen van het vervoer over water. Enkele sleeën richten de blik op het vervoer over het ijs.

Op vrijdag 2 september openden Melanie Oderwald-Ruijsbroek, wethouder van Cultuur van Midden-Delfland en Anne-Marie van Brecht, adviseur Cultureel erfgoed Zuid-Holland, de nieuw ingerichte Vervoerskamer. Zij deden dit door respectievelijk op een conducteursfluit en een scheepstoeter te blazen. Deelnemers aan de Provinciale Erfgoedtafel Trekvaarten, die eerder in de raadszaal van het gemeentehuis van Midden-Delfland een bijeenkomst hadden, waren getuige van deze opening.

Liefhebbers van het vervoer in Midden-Delfland zijn in het Monumentweekend op 10 en 11 september van 11.00 tot 17.00 uur welkom in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. Op zaterdag 10 september begeleidt de folkgroep van Ko Arkesteijn van 14.00 tot 16.00 uur de bezoekers met middeleeuwse muziek en volksdans melodietjes. De toegang is gratis.

Long-Winded Woods in Museum Het Tramstation

Op zaterdagmiddag 9 juli speelt het ensemble Long-Winded Woods in Museum Het Tramstation in Schipluiden. Met maar liefst acht fagotten wordt licht klassieke muziek ten gehore gebracht. Tegelijkertijd kan de expositie ‘Caecilia Schipluiden 100 jaar’ bekeken worden. Deze muzikale expositie geeft bovendien een overzicht van bijna 150 jaar muziekverenigingen in Midden-Delfland.

De twee fagotten van Caecilia Schipluiden

In het harmonieorkest van Caecilia Schipluiden bespelen twee muzikanten de fagot, een instrument met een heel eigen geluid. De fagot speelt bijvoorbeeld de rol van de opa in het muziekstuk ‘Peter en de Wolf’ en de tovenaarsleerling in Disney’s Fantasia. Acht fagotten bij elkaar is een zeldzame samenstelling met een unieke klank en dat belooft een genot voor het oor.

Het fagot-octet Long-Winded Woods zal twee keer optreden, om 14:00 en 15:00 uur, de toegang is gratis. Museum Het Tramstation is geopend van 14:00- 16:00 uur. Website: www.tramstationschipluiden.nl.

Midden-Delfland Dag: Tramstation extra lang open

Op de Midden-Delfland Dag, zaterdag a.s. 18 juni 2022, is Museum Het Tramstation Schipluiden extra lang open: 11:00 tot 17:00 uur. 

In de wachtkamer en de luifel is t/m september de expositie ‘muziekvereniging 100 jaar Caecilia Schipluiden’ te zien en beluisteren met bijna 150 jaar amateurmuziek in Midden-Delfland. Daarnaast is in de vervoerskamer nieuw beeldmateriaal te zien van het vervoer over water, de trekvaart, en over het spoor, de WSM of voluit Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij.

Tevens als afsluiting van de Midden-Delfland Dag is er ‘s avonds bij de Trambrug en molen Korpershoek een prachtig openluchtconcert met de titel ‘Night at the bridge‘. Kaarten zijn nog te koop.