Museum Het Tramstation open

Sinds 5 juni is het museum, met inachtneming van de geldende coronaregels, weer opengesteld. In verband met de bouw van de luifel en enige inpandige wijzigingen is er een tentoonstelling van banners te zien, die het trekvaartvervoer in beeld brengen. Het is een mooi overzicht. De expositie valt samen met de uitgave van de Atlas van Trekvaarten in Zuid-Holland. In dit fraaie boek worden ook de Delflandse trekschuitroutes besproken. Het is voor € 29,95 te koop bij de boekhandels in de regio.

Een tweede tentoonstelling betreft ‘Ode aan Midden-Delfland’. Hierin wordt – eveneens op banners – het landschap van Midden-Delfland met een aantal kroonjuwelen besproken, waaronder de openheid van het gebied, Keen en kooi en de Vlietlanden. Deze tijdelijke tentoonstelling is opgesteld in de nieuwe luifel. Later gaan deze banners reizen langs enige zorginstellingen in de gemeente. Door schaalvergroting in de landbouw, waaronder grondophogingen en nieuwe ontsluitingen, staat het historisch landschap onder druk. De banners tonen de schoonheid van het oude cultuurlandschap van Midden-Delfland.

Inmiddels wordt ook een deel van het interieur van het tramstation geschilderd, wordt het nieuwe toilet ingericht en volgt de herinrichting van de berging en van ons boekendepot. De opening van de nieuwe luifel is op Monumentendag 11 september 2021 gepland. Tegen die tijd is hopelijk ook de omgeving van het tramstation heringericht. De contouren van de nieuwe speeltuin met treinattributen zijn al zichtbaar. De tramrails zullen binnenkort gelegd worden.

De openingstijden van het museum zijn: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Iedereen is welkom.