Muziek uit Gouden Eeuw in Museum Tramstation

Zondag 7 september zal Ko Arkesteijn uit Den Hoorn van 15.00-16.00 uur musiceren in de wachtkamer van Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. Op zijn vedel  speelt hij volksdeuntjes uit de Gouden Eeuw, de periode dat de trekschuit door Midden-Delfland  ging varen. Het kwam in die tijd regelmatig voor dat musici werden uitgenodigd om onderweg het publiek in de trekschuit te vermaken. Ko Arkesteijn laat het authentieke geluid uit de zeventiende eeuw horen. Hij speelt in de toonsoorten van die tijd. Tegelijkertijd kan in het museum de aantrekkelijke tentoonstelling over de trekvaartroute tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen bezocht worden. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de aanleg van de route en aan het werk van de schilder Jongkind, die een aantal plaatsen langs de route heeft afgebeeld. Ook is er een overzicht te zien van trekvaartelementen die bewaard zijn gebleven, zoals een veerhuis, rollepalen, jaagpaden en de Paardenbrug in Schipluiden. Openingstijden van het museum: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. De toegang is gratis.