Mooie tentoonstelling over de trekvaart

In Museum Het Tramstation te Schipluiden is tot het eind van dit jaar de tentoonstelling over de trekvaartroute Delft – Maassluis/Vlaardingen te zien. Van 1645 tot en met 1870 voeren dagelijks zes trekschuiten tussen Delft en Maassluis en een à twee trekschuiten tussen Delft en Vlaardingen. Zowel personen als goederen gingen met de trekschuit mee.Tegenover het rechthuis van Zouteveen was een overzetveer voor de trekpaarden. Het vervoer over water betekende veel voor Schipluiden. Op een bepaald ogenblik bezat het dorp maar liefst zeven herbergen. In Schipluiden herinnert de Paardenbrug nog aan de scheepvaart. Deze brug heette vroeger Stats Brugge, omdat de stad Delft de bouw heeft bekostigd en heel lang voor het onderhoud heeft gezorgd.

Trekvaart113In de tentoonstelling wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontstaan en het gebruik van de trekvaartroutes in de streek. Het is opvallend dat de bezoekers tot nu toe vooral uit de regio of van daarbuiten komen, en minder uit Schipluiden zelf, terwijl juist dit dorp een centrale positie in de tentoonstelling inneemt. Er zijn in de komende weken nog voldoende bezoekmogelijkheden. Naast veel fotomateriaal kunnen in de tentoonstelling ook scheepsmodellen en andere scheepvaartattributen bezichtigd worden.

Openingstijden Museum Het Tramstation: zaterdag en eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. In het museum zijn diverse boeken te koop met onderwerpen uit de streekgeschiedenis. Misschien een idee voor de komende feestdagen.