Museum Het Tramstation extra open

Op Koningsdag, zaterdag 26 april, is Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden, open van 11.00 tot 17.00 uur. Hier is de tentoonstelling ‘Het Rijcke Woudt’ te zien, met hoogtepunten uit de geschiedenis van het kerkdorp ’t Woudt. Aandacht is er onder andere voor de boter en kaasbereiding. De Woudtse boter en harnaschkazen werden al in de Middeleeuwen geroemd vanwege de hoge kwaliteit. Het grafelijk hof en de voorname abdijen waren belangrijke afnemers van deze zuivelproducten. In de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan de rijke geschiedenis van de kerk. De toegang is gratis.