Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Museum Het Tramstation wordt beheerd door de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Tweemaal per jaar verzorgt de vereniging een wisseltentoonstelling.

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden (HVOS), die in 2010 40 jaar bestond heeft een eigen website die te vinden is op: www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl .