Twee tentoonstellingen over de WSM

10 jaar WSM

In 2012 is het precies 100 jaar geleden dat de Westlandsche  Stoomtramweg Maatschappij (WSM) eindelijk, na vijf jaar tegenwerking en  tegenslag bij de aanleg, het nog ontbrekende traject Maassluis-Delft in gebruik  kon nemen met langs de route de dorpjes Maasland, Schipluiden en Den Hoorn.

Met deze verbinding verkreeg de WSM niet alleen bij  Maassluis maar vooral bij Delft de zo vurig door haar verlangde directe  aansluiting op het grote spoorwegnet van de H.IJ.S.M. Hiermee was het net  compleet en kwam de WSM in de positie om haar grote bijdrage te gaan leveren  aan de stormachtige exportontwikkeling van het Westland met het consequent binnen  24 uur afvoeren van de kwetsbare tuinbouwproducten naar het buitenland.

De WSM is een van de heel weinige stoomtrammaatschappijen  die niet na een kortstondige periode van grote bloei weer roemloos ten onder is gegaan. Na een aarzelend begin (volgens de dorpelingen stond de WSM al gauw  voor Wij Sukkelen Maar) werd het een krachtig geleide onderneming die zich heeft ontwikkeld van een stoomtramlijn naar lokaalspoorweg tot een belangrijke regionale busonderneming. De spoorwegexploitatie nam in de loop van de tijd geleidelijk af ten gunste van het vervoer over de weg. De laatste trein reed in 1970.

Grote stukken van het in 1912 geopende traject liggen in  de gemeente Midden-Delfland, de eerste Citta-Slow gemeente van Nederland waarin Schipluiden en Maasland een paar jaar geleden zijn opgegaan. Bijna het gehele traject is omgebouwd tot fietspad en leent zich bijzonder voor een dagje uit in het kleine groene hart van de randstad. De twee musea in de gemeente organiseren in de zomer van 2012, in nauw overleg met elkaar, ieder een  tentoonstelling over de WSM:

  • Museum Het Tramstation in Schipluiden besteedt speciale aandacht aan het traject Maassluis via de Maaslandse dam naar Delft, met daarin prominent de nog bestaande trambrug over de Vlaardingervaart en het tramstation van Schipluiden, nu museum.
  • Museum De Schilpen in Maasland behandelt het (rail)vervoer in algemenere zin en het belang van de WSM voor de tuinbouw in het bijzonder.

Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2, 2636HN Schipluiden
‘100 jaar WSM’, 20 april t/m 6 oktober 2012,
Open: wo, za en 1e zondag van de maand: 14.00-16.00 uur
Internet: www.tramstationschipluiden.nl

Museum De Schilpen, ’s-Herenstraat 24, 3155SJ Maasland,
‘De WSM in perspectief’, 28 april t/m 15 september 2012,
Open: wo,  en 1e zondag van de maand: 14.00-17.00 uur, za: 11.00-17.00 uur

Internet: www.schilpen.nl; De Schilpen is een geregistreerd museum.